Μια καλή προετοιμασία

για ένα καλυτερο μέλλον

Κοινωφελή εργασία

Κοινωφελή εργασίαΤο ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους θυλάκες υψηλής ανεργίας" - Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της δράσης που αναμένεται, θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει:
i. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης.
ii. Δωρεάν Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποιήσεων.

Για περισσότερες διευκρινήσεις / πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε ένα από τα παραρτήματά μας.

voucher 29 64, Πρόγραμμα ανέργων 29 έως 64 ετώνΓια περαιτέρω λεπτομέρειες www.voucher.gov.gr