Κοινωφελή εργασία

Κοινωφελή εργασίαΤο ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους θυλάκες υψηλής ανεργίας" - Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της δράσης που αναμένεται, θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει:
i. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης.
ii. Δωρεάν Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποιήσεων.

Για περισσότερες διευκρινήσεις / πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε ένα από τα παραρτήματά μας.

voucher 29 64, Πρόγραμμα ανέργων 29 έως 64 ετώνΓια περαιτέρω λεπτομέρειες www.voucher.gov.gr