Μια καλή προετοιμασία

για ένα καλυτερο μέλλον

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ekpaideytis enilikwnΤο ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ,  υλοποιεί προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων μη Τυπικής εκπαίδευσης, που θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας.
Με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και τις διατάξεις του Ν.4342/2015 , από τον Σεπτέμβριο του 2017, οι εκπαιδευτές ενηλίκων που δεν θα είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν θα μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης είναι απαραίτητο αφενός για την αναβάθμιση των ικανοτήτων διδασκαλίας των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των ενηλίκων και αφετέρου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα διοργανώσει ο ΕΟΠΠΕΠ και την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Υλοποίηση μέσω πλατφόρμας Elearning

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων , οι οποίοι δε διαθέτουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες και θέλουν να επιμορφωθούν για να μπορούν να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων,
  • Πιστοποιημένοι και ενταγμένοι στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μας καλέσετε στα παρακάτω τηλέφωνα ή να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση:

Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα

Ονοματεπώνυμο (*)
Υποχρεωτικό πεδίο!
Τηλέφωνο (*)
Υποχρεωτικό πεδίο!
| Έως 10 ψηφία.
Email
Invalid Input
Είστε από Νομό (*)
Υποχρεωτικό πεδίο!
Παρατηρήσεις
Invalid Input