Σεμινάρια Απόκτησης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Τεχνικών επαγγελμάτων στην συντήρηση και επισκευή συνήθων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΡΕΙΣΜΑ θα πραγματοποιήσει σεμινάρια απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Κ. από την οποία θα προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια συνολικής διάρκειας (100) ωρών σε μαθήματα της ειδικότητάς τους (με βάση την ύλη που ορίζεται από την υπ. αριθμ. Υ.Α. 73102/715/1988 (Β 302 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών) το Ν. 1575/85 περί προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνικών επαγγελμάτων στην συντήρηση και επισκευή συνήθων οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Πιο συγκεκριμένα τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

1. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (Τεχνίτες Φανοποιοί).

2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (Τεχνίτες Βαφής αυτοκινήτων).

3. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

4. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.

5. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (LPG & CNG) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
 
Χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους:

- Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες, που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των ανωτέρω ειδικοτήτων συντήρησης και επισκευής οχημάτων.
- Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων.
- Με το τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, Μηχανολόγοι Μηχανικοί θα αναλάβουν την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση του φακέλου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων προκειμένου να αποκτήσουν την αναγγελία άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τις αντίστοιχες κατά τόπους Διευθύνσεις Συγκοινωνιών και Μεταφορών.
- Για την ένταξη στα τμήματα εκπαίδευσης απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των ενδιαφερομένων.
- Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική.
 

Για περισσότερες διευκρινήσεις /πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα εκπαιδευτικά κέντρα μας.

Πάτρα: Καποδιστρίου 96-98, Τηλ.:2610315495, κ. Αλεξόπουλος Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Ιωάννινα: Μητροπόλεως 31α, Τηλ.:2651552729, κ. Λαγός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Αμαλιάδα: Γεωργίου Παπανδρέου 53 (έναντι πρώην κτιρίου ΚΠΑ ΟΑΕΔ), Τηλ.: 2622022272.